𝟲 ข้อดี INVESTMENT PROPERTY PROGRAM

𝟲 ข้อดี 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗘𝗥𝗧𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 กับเหตุผลว่าทำไมถึงควรลงทุนกับ 𝗛𝗔𝗠𝗣𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗛𝗔𝗬𝗔𝗧𝗛𝗔𝗜 บนทำเลพญาไท โดย 𝗗𝗢𝗖𝗧𝗢𝗥.𝗧𝗢𝗥 | นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี 𝗛𝗔𝗠𝗣𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗛𝗔𝗬𝗔𝗧𝗛𝗔𝗜 𝗫 𝗗𝗢𝗖𝗧𝗢𝗥.𝗧𝗢𝗥 ข้อ 1 ได้ค่าเช่าจากธุรกิจ SERVICED APARTMENT ดึงดูดผู้เช่าชาวต่างชาติ ที่เป็น EXPAT ที่เข้ามาทำงานระยะยาวในประเทศไทย ข้อ 2 การันตีรายได้ค่าเช่าที่สม่ำเสมอ ซึ่งใน 3 ปีแรก ของ HAMPTON INVESTMENT PROPERTY PROGRAM การันตีปันผลให้ที่ 5% หลังจากนั้นจะปันผลเฉลี่ย ประมาณปีละ 5-9% ทุกไตรมาสจนถึงสิบปี ข้อ 3 ทรัพย์สินที่ซื้อมา จะเป็นของเราได้โฉนด เป็นกรรมสิทธิ์ถือครอง ข้อ 4 ได้รับค่าเช่าอย่างยาวนาน ต่อเนื่อง 10+10 ปี […]

ORI คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องปีที่ 3 พร้อมรับ CGR ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2566 ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯใส่ใจความยั่งยืน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ “AA” และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พัฒนาองค์กรให้เติบโต บริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล สำหรับในปีที่ผ่านมา ออริจิ้นมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและมีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงเสมอมา ให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของ ESG ในทุกมิติ รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) นอกจากนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CG Rating […]