So Origin

โซ ออริจิ้น | SO ORIGIN

ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เป็นคุณ

องศาใหม่ แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ

So Origin

โซ ออริจิ้น | SO ORIGIN

คอนโด2ชั้น ติดรถไฟฟ้า 2สาย

ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เป็นคุณ

องศาใหม่ แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ

โครงการ โซ ออริจิ้น

โครงการใหม่

ราคาเริ่มต้น
1.89 ล้านบาท

โครงการ โซ ออริจิ้น

ต้องการนัดหมายชมโครงการ

ดูข้อมูลตามโครงการที่คุณสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม