ลงทะเบียนรับชมโปรแกรม

  ยินยอม ให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขห้องโครงการ เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ดังนี้

  INVESTMENT PROPERTY

  Generic filters
  Exact matches only

  HAMPTON INVESTMENT PROPERTY PROGRAM

  CBD : CENTRAL BUSINESS DISTRICT

  EBD : EXTENSION BUSINESS DISTRICT

  รับชมโปรแกรมลงทุน

  Hampton Hotel and Residence Management (HHR)  are a team of professionals with extensive 5-star hotel management and operations experience and in-depth understanding of hospitality.  Our business unit is comprised of two main business segments:

  1. Residence and hotel management consulting by providing a variety of bespoke consulting services to residence and hotel property owners, providing them with our expertise in streamlining operations, marketing and sales strategies and execution, creating and maintaining hospitality and service standards, and revenue generation strategies, etc
  2. Residence and hotel management with a focus on the guest experience throughout their journey from discovery to check-out. This is achieved through care and refinement in all stages of the journey and our operational expertise to ensure guests enjoy a pleasant and memorable stay.