ออริจิ้น เพลส | ORIGIN PLACE

มาพร้อมกับอาณาจักร MIXED-USE

ORIGIN SMART COMPLEX

ออริจิ้น เพลส | ORIGIN PLACE

มาพร้อมกับอาณาจักร MIXED-USE

ORIGIN SMART COMPLEX

โครงการ ออริจิ้น เพลส

โครงการใหม่

ราคาเริ่มต้น
2.39 ล้านบาท

โครงการ ออริจิ้น เพลส

Sorry, nothing to see here...

ต้องการนัดหมายชมโครงการ

ดูข้อมูลตามโครงการที่คุณสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม