เกี่ยวกับออริจิ้น

ภาพรวมบริษัท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2552 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยทางบริษัทฯ มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม บนพื้นที่ที่ให้ความ สะดวกในการเดินทางอันได้แก่ทำเลตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และทำเลใกล้ทางด่วน เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการคอนโดมิเนียมทุกโครงการของ ออริจิ้น มีแนวคิดในการออกแบบและการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ (Uniqueness Project Design) รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวสอดรับกับวิถีชีวิตของคนเมือง (Best Function of Unit Plan Design) คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา รวมถึงมีระบบรองรับการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและครบวงจร (After Sale Service Excellence) สะท้อนค่านิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่าน

วิสัยทัศน์

ออริจิ้นฯ มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ครบวงจรและพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล โดยเราจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยการคิดที่มากกว่าให้ มากกว่า เพื่อลูกค้าได้มากกว่า

พันธกิจ

เราใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วย การออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม

กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

  • การกระจายการพัฒนาโครงการตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพื้นที่รอบนอก และพื้นที่แถบนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ
  • การออกแบบโครงการที่มีแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Concept and Unique Design)
  • การขยายโอกาสทางธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย
  • พิจารณาโอกาสการเข้าลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการอื่น
  • การขยายธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

ORIGINST

ค่านิยม ORIGINST

Optimize

เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม

Responsive

พร้อมปรับเตรียมอย่างฉับไว

Innovation

แสวงหาสร้างคุณค่าทำสิ่งใหม่

Growth

พร้อมเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

Integrity

ซื่อสัตย์สุจริต

Neat

ร่วมกันคิดประณีตในงาน

Service Excellence

เต็มที่ในการบริการ

Teamwork

ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว