Register
  เอกสิทธิพิเศษ เฉพาะพนักงาน TTB เท่านั้น  
  รับ ส่วนลดทันที 500,000 บ.* พร้อมฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 5 รายการ*

  สำหรับ 3 โครงการ ได้แก่
  โครงการดิ ออริจิ้น รัชดา-ลาดพร้าว, ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15 และ ไนท์บริดจ์ สเปช รัชโยธิน เท่านั้น

   

  รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  ต่อที่ 1

  • สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน ttb โดยแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อนใช้สิทธิ์ เช่น บัตรพนักงานหรือเอกสารอื่น ๆ ว่าเป็นพนักงานของ
  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่………1 พ.ย. 2565 – 20 ธ.ค. 2565………………..
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องจองห้องมูลค่าเริ่มต้น 3,290,000 บาทขึ้นไป กับทางโครงการดิ ออริจิ้น รัชดา-ลาดพร้าว, หรือจองห้องมูลค่าเริ่มต้น 3,590,000 บาทขึ้นไป กับทางโครงการดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 15 หรือจองห้องมูลค่าเริ่มต้น 4,950,000 บาทขึ้นไป กับทางโครงการ ไนท์บริดจ์ สเปช รัชโยธิน ของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)…. เพื่อรับส่วนลดทันที 500,000 บาท* พร้อมฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 5 รายการ*
   สำหรับห้องที่สมัครสินเชื่อบ้านกับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไขและส่วนลดของแต่ละห้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ส่วนลดเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย การให้โปรโมชั่นและส่วนลดดังกล่าวข้างต้น* และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการส่งมอบสิทธิพิเศษข้างต้น หากไม่ได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อบริษัท ที่ช่องทางการติดต่อ Call Center เบอร์….020 300 000…ได้ทุกวันในเวลา……09.00 – 19.00 น.