ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အဆင်ပြေပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကွန်ဒို တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖို့

ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၊ ကိုယ်ပိုင်နေထိုင်မှု နှစ်ခုလုံးအတွက်ကဆင်ပြေစေဖို့

သင့်အတွက် high quality အရေအသွေးမြင့်ကွန်ဒိုများမှ စောင့်ကြိုနေပါတယ်!

Register for reservation

  1. To provide communicate with you about all of projects, products and services, informing promotions, products, services, activities, privileges, including advertising and informing for registration and participating in activities that are held or will be held on behalf of the Company via telephone, text message (SMS), e-mail or post or any other channels. Your personal data may provide disclosures to affiliates and/or business partners for the purposes set out above.
  2. To analyze the data and use the data to produce data statistics including the preparation of the Company's marketing plan and define target group of customers of the Company's products or services affiliates and/or business partners as necessary or appropriate.
  3. For advertising and public relations activities such as Video and audio, both still images and motion pictures (including photographs and videos recorded in our event locations) as well as any necessary personal data provided in addition to the Company for public relations, advertising, publicity or presentation of Company activities or projects that are held or will be held on behalf of the Company.

condominium

โครงการพร้อมอยู่

ราคาเริ่มต้น
3.69 ล้านบาท

โครงการพร้อมอยู่

ราคาเริ่มต้น
6.79 ล้านบาท

โครงการพร้อมอยู่

โครงการพร้อมอยู่

โครงการพร้อมอยู่