พาไปดู “เตาปูน” ทำเลศักยภาพแห่งอนาคตที่น่าจับตามอง!

พาไปดู “ทำเลเตาปูน” ทำเลศักยภาพแห่งอนาคตที่น่าจับตามอง!

“เตาปูน” ย่านกรุงเทพฯ ตอนเหนือที่มีชุมชนน้อยใหญ่และเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการมากมาย ตลอดจนห้างสรรพสินค้า ตลาด และยังเป็นทำเล Medical Hub ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เรียกว่าเป็นทำเลยอดนิยมที่มีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาอยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ในอนาคต ด้วยจุด Interchange เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้เตาปูนกลายเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่น่าจับตามองมากขึ้น มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจทั้งที่อยู่อาศัย และดึงดูด New Developer ระดับ Mega Project ใหญ่ๆ ที่จะตามมาในอนาคต จุดเด่นทำเลเตาปูน เตาปูนในปัจจุบันถูกพลิกโฉมจากชุมชนเก่าให้กลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยการเข้ามาของรถไฟฟ้า MRT ที่เชื่อมต่อกันระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ ที่สถานีเตาปูนและสายสีน้ำเงินช่วงเตาปูน-ท่าพระ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีบางซื่อ ช่วยให้การอยู่อาศัยและการเดินทางในทำเลเตาปูน บางซื่อ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ศักยภาพด้านการอยู่อาศัยในบริเวณเตาปูนบางซื่อถูกยกระดับไปอีกขั้น  ในขณะเดียวกันทำเลเตาปูนยังมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented Development (TOD) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟในรูปแบบ Mixed-Use Development โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าทั้ง 4 สาย เข้ากับสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) คือสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อน […]