ความคืบหน้าโครงการ

Progress The Origin Praksa Jul24_1Progress The Origin Praksa Jul24_1
Progress The Origin Praksa Jul24_2Progress The Origin Praksa Jul24_2
Progress The Origin Praksa Jul24_3Progress The Origin Praksa Jul24_3
Progress The Origin Praksa Jul24_4Progress The Origin Praksa Jul24_4

The Origin Sukhumvit Praksa

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนกรกฎาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E