ความคืบหน้าโครงการ

Progress Praksa Feb24_1Progress Praksa Feb24_1
Progress Praksa Feb24_2Progress Praksa Feb24_2
Progress Praksa Feb24_3Progress Praksa Feb24_3

The Origin Sukhumvit Praksa

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E