ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Ramintra 83

S__3547203_1S__3547203_1
S__3547205_1S__3547205_1
S__3547206_1S__3547206_1
S__3547207_1S__3547207_1
S__3547208_1S__3547208_1
S__3547209_1S__3547209_1
S__3547211_1S__3547211_1

The Origin Ramintra 83

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%