ความคืบหน้าโครงการ

LINE_ALBUM_06082023_230806_11LINE_ALBUM_06082023_230806_11
LINE_ALBUM_06082023_230806_23LINE_ALBUM_06082023_230806_23
LINE_ALBUM_06082023_230806_27LINE_ALBUM_06082023_230806_27
LINE_ALBUM_06082023_230806_40LINE_ALBUM_06082023_230806_40
LINE_ALBUM_06082023_230806_49LINE_ALBUM_06082023_230806_49
LINE_ALBUM_06082023_230806_53LINE_ALBUM_06082023_230806_53
LINE_ALBUM_06082023_230806_62LINE_ALBUM_06082023_230806_62

SOHO Bangkok Ratchada

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนสิงหาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E