ความคืบหน้าโครงการ

Progress So Phahol 69 Jun24_1Progress So Phahol 69 Jun24_1
Progress So Phahol 69 Jun24_2Progress So Phahol 69 Jun24_2
Progress So Phahol 69 Jun24_3Progress So Phahol 69 Jun24_3
Progress So Phahol 69 Jun24_4Progress So Phahol 69 Jun24_4

So Origin Phahol 69

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E