ความคืบหน้าโครงการ
Park Origin Thonglor

397467_1397467_1
S__10633293_1S__10633293_1
S__10633295S__10633295
S__10633289_1S__10633289_1
S__10633276_1S__10633276_1

Park Origin Thonglor

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนสิงหาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%