ความคืบหน้าโครงการ
Park Origin Phayathai

119936119936
119939119939
119940119940
120048120048
120051120051
120055120055
120092120092
120110120110
LINE_ALBUM_รูปส่วนกลาง_211107_3LINE_ALBUM_รูปส่วนกลาง_211107_3
LINE_ALBUM_รูปส่วนกลาง_211107_41LINE_ALBUM_รูปส่วนกลาง_211107_41

Park Origin Phayathai

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนกันยายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%