ความคืบหน้าโครงการ

progress pp ramintra Nov66_1progress pp ramintra Nov66_1
progress pp ramintra Nov66_2progress pp ramintra Nov66_2
progress pp ramintra Nov66_3progress pp ramintra Nov66_3
progress pp ramintra Nov66_4progress pp ramintra Nov66_4

Origin Plug&Play Ramintra

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E