ความคืบหน้าโครงการ

Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_1Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_1
Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_2Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_2
Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_3Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_3
Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_4Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_4
Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_5Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_5
Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_6Progress Origin Plug&Play Sailuat May24_6

Origin Plug & Play Sailuat Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E