ความคืบหน้าโครงการ

DJI_0951_0_0DJI_0951_0_0
DJI_0959_0_0DJI_0959_0_0
DJI_0960_0_0DJI_0960_0_0
493575_0_0493575_0_0
493574_0_0493574_0_0

The Hampton Suites Rayong

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E