ความคืบหน้าโครงการ

Progress Brixton Kaset Sriracha May24_4Progress Brixton Kaset Sriracha May24_4
Progress Brixton Kaset Sriracha May24_5Progress Brixton Kaset Sriracha May24_5
Progress Brixton Kaset Sriracha May24_6Progress Brixton Kaset Sriracha May24_6
Progress Brixton Kaset Sriracha May24_3Progress Brixton Kaset Sriracha May24_3
Progress Brixton Kaset Sriracha May24_2Progress Brixton Kaset Sriracha May24_2
Progress Brixton Kaset Sriracha May24_1Progress Brixton Kaset Sriracha May24_1

Brixton Kaset Sriracha Campus

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E