ความคืบหน้าโครงการ

Progress sriracha Nov23_1Progress sriracha Nov23_1
Progress sriracha Nov23_2Progress sriracha Nov23_2
Progress sriracha Nov23_3Progress sriracha Nov23_3

Brixton Kaset Sriracha Campus

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E