แชร์

“The Deviate” จากม.เกษตรศาสตร์ โชว์ไอเดียเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด “Origin Creative Contest”

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการ Origin Creative Contest รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบพื้นที่ส่วนกลางคอนโดมิเนียม ภายใต้แนวคิด Gen Z: The Origin Condominium จัดโดย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โครงการ “Origin Creative Contest” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมุ่งสร้างทุนปัญญาให้แก่นิสิต นักศึกษา ผ่านกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานออกแบบที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งตลอดระยะเวลาการเปิดรับสมัครมีน้องๆนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจร่วมสมัครการประกวดทั้งสิ้น 32 ทีม  คณะกรรมการได้คัดเลือกน้อง ๆ ที่มีผลงานเข้าตา ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้งหมด 10 ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป ระดมไอเดียในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางในโครงการคอนโดมิเนียมให้เกิดประโยชน์ และปรับปรุงผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ดีที่สุด

สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ร่วมพิจารณาให้คะแนนและตัดสินผลรางวัล ได้แก่ รศ.ดร.ม.ล. ปิยลดา ทวีปรังษีพร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณนำชัย แสนสุภา กรรมการบริหาร บริษัท ชามา จำกัด  คุณสมสกุล แสงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และคุณอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด  โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  น้องๆแต่ละทีมได้นำเสนอไอเดียการออกแบบได้อย่างน่าสนใจ ทั้งแนวคิดสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ภายในมีพื้นที่ส่วนกลาง ทำให้เห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Deviate จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 70,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม  Let(’s) Z Make (Your) Evolution จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Struct in The Century จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่  ทีม  Stand You จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมThe Archi-Land จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…