แชร์

ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

"ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย

ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4

"ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย

"ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย

"ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4" ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย

บ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR “ออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย โดยคุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคาร มอบอุปกรณ์การศึกษา และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตลอดเวลาในการดำเนินกิจการ ออริจิ้นฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ผ่านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมออริจิ้นฯ สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกไตรมาส

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วางรากฐานองค์กรสู่ความยั่งยืน…
เพราะ ‘สัตว์เลี้ยง คือสมาชิกในครอบครัว’ 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 จึงได้ออกแบบ พัฒนาโครงการ…
ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้…