แชร์

งานสัมมนา “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2024”

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ในฐานะนายกสมาคมอาคารชุดไทย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในงาน “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2024” จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทย เป็นงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียม ที่สามารถนำข้อมูลต่างๆไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบัน

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ในอนาคตกับภาคอสังหาริมทรัพย์“

คุณพีระพงศ์ ได้แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ ”ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2024“ ร่วมกับดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ จำกัด (มหาชน) และคุณกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

โดยได้กล่าวถึงภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในปีนี้ ซึ่งยังไม่ค่อยดีนัก เหตุจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและความผันผวนจากสงครามประเทศอื่นๆที่ส่งผลต่อประเทศไทย โดยความหวังในปีนี้และปีหน้าคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นอกจากนี้ การเติบโตของการท่องเที่ยว โรงแรม และสุขภาพ ยังสอดคล้องกับการขายคอนโดมิเนียมตามหัวเมืองไปด้วย ซึ่งในปัจจุบัน นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวจากเมืองหลัก ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรอง ก็มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้โอกาสการเติบโตของคอนโดมิเนียมมีมากขึ้นตามไปด้วย

งานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ