The Origin Setthabut Station คอนโดใหม่ติดบิ๊กซี ที่คนมีนห้ามพลาด
The Origin Setthabut Station คอนโดใหม่ติดบิ๊กซี ที่คนมีนห้ามพลาด

THE ORIGIN Setthabut Station

THE ORIGIN Setthabut Station

ดิ ออริจิ้น เศรษฐบุตร สเตชั่น

มิติใหม่ ของคนมีน

คอนโดใหม่ใกล้ MRT เศรษฐบุตร

เริ่ม 1.49 ล้านบาท*

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล

*พร้อมรับสิทธิพิเศษ*

แบบแปลน