ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Ram 209

S__5087514S__5087514
S__5087523S__5087523
S__5087531S__5087531
S__5087534S__5087534
S__5087538S__5087538

The Origin Ram 209

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%