แชร์

NO GIFT POLICY ขอความร่วมมืองดให้ งดรับของขวัญในทุกเทศกาล

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ยึดมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส จึงของดรับ งดให้ ของขวัญทุกเทศกาล

ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรี และความปรารถนาดีของท่านเป็นอย่างสูง

#NoGiftPolicy #OriginProperty

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ