แชร์

รู้จัก “ผังเมืองกรุงเทพฯ” ความหมายของสีผังเมือง แต่ละสีบอกอะไร?

ผังเมืองกรุงเทพฯ ความหมายของสีผังเมือง แต่ละสีบอกอะไร?

คุณภาพชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ “ผังเมือง” คงไม่เกินจริงนัก เพราะทุกมิติการใช้ชีวิตของเราล้วนเชื่อมโยงกับโครงสร้างหลักทั้งด้านสาธารณูปโภค คมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักออกแบบ นักลงทุน หรือนักพัฒนาอสังหาฯ คงคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้คร่ำหวอดอยู่ในวงการที่ดินหรือแวดวงอสังหาริมทรัพย์ อาจมีคำถามว่าผังเมืองคืออะไร สำคัญอย่างไรกับการใช้ชีวิตของเรา

บทความนี้ชวนคุณมารู้จัก “ผังเมืองกรุงเทพฯ” ให้มากขึ้น ตั้งแต่ที่มาของผังเมือง ความหมายของการแบ่งสีผังเมืองต่างๆ ไปจนถึงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับล่าสุด 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) นอกจากตอบคำถามข้างต้นแล้ว การศึกษาผังเมืองกรุงเทพฯ จะช่วยให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจลงทุน สร้างบ้าน ซื้อคอนโด หรือที่ดินเห็นโอกาส ทำเลที่เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้ในอนาคตนั่นเอง จะมีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงบ้างในผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับล่าสุด ไปดูกัน

ผังเมืองกรุงเทพฯ คืออะไร?

ผังเมืองกรุงเทพฯ คืออะไร?

ผังเมืองกรุงเทพฯ นับเป็นเครื่องมือหนึ่งของภาครัฐ ทำหน้าที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของเขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น “เข็มทิศ” บอกทิศทางการเติบโตของเมืองที่กำลังขยายออกไปในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของเมือง เขตพื้นที่ไหนสร้างอะไรได้บ้าง อาคารขนาดเล็กหรือใหญ่ ห้ามทำอะไร ล้วนมีกฎหมายจำกัดรูปแบบการก่อสร้างบอกไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้เพื่อให้เมืองมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกสบาย ซึ่งครอบคลุมไปถึงสังคมและสภาพแวดล้อม สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ต่างๆ ให้มีการเติบโตมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิดที่ถูกกำหนดขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของประเทศอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดภาพรวมของกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นมหานครที่มอบคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน

ผังเมืองกรุงเทพ

ความสำคัญของผังเมืองกรุงเทพฯ 

จากภาพรวมที่เคยเป็นมาแม่แบบผังเมืองจะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ทุก 5 ปี เพราะเมืองมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่หากนับตามอายุผังเมืองฉบับปัจจุบันถูกประกาศใช้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว (พ.ศ. 2556) ครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนการปรับปรุงครั้งใหญ่ของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ไว้ที่ฉบับล่าสุด 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

โดยความสำคัญของการจัดตั้งผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับล่าสุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับป

รุงผังเมืองกรุงเทพฯ ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองในปัจจุบันและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงลดความเลื่อมล้ำของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ทั้งผู้มีรายได้น้อยและเด็กจบใหม่ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยได้ในกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องขยับขยายไปอยู่พื้นที่รอบนอก และเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทั่วกรุงเทพฯ 

ซึ่งข้อดีของผังเมืองกรุงเทพฉบับนี้คือ ไม่มีอายุการใช้งาน แต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ผังเมืองกรุงเทพยังช่วยจัดสรรให้ประชากรมีสัดส่วนที่สมดุลกันมากขึ้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สามารถจัดสรรการใช้ประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละเขตได้คุ้มค่ามากขึ้น และช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนพัฒนาเขตต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสัมพันธ์กับกฎหมายข้ออื่นๆ ที่ทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องวางผังเมือง และผังเมืองมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร?

ผังเมืองกรุงเทพฯ มีกี่สี แต่ละสีผังเมืองบอกอะไร?

ผังเมืองกรุงเทพฯ มีกี่สี แต่ละสีผังเมืองบอกอะไร?

  • สีผังเมือง สีเหลือง

พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมีรหัสกำกับ ย. 1 – ย. 4 เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่มักตั้งอยู่ในแถบชานเมือง แบ่งออกเป็น ย.1-1 ถึง ย. 1-4 หมายถึงพื้นที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ย. 2-1 ถึง ย. 2-17 รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยบนสภาพแวดล้อมที่ดี ย. 3-1 ถึง ย. 3-70 เพื่อดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดี และ ย. 4-1 ถึง ย. 4-40 มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ ย. 3 แต่เน้นพื้นที่ที่อยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

โดยมีข้อกำหนดตามกฎหมายที่ว่า หากเป็นพื้นที่สีเหลืองรหัส ย. 1 จะสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยว, รหัส ย. 2 สร้างทาวน์เฮ้าส์ได้ และพื้นที่ ย. 3 สามารถสร้างอาคารชุดขนาดเล็กและขนาดกลางได้ เป็นต้น และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาเป็นสถานพยาบาล, สถานสงเคราะห์(สำหรับเด็ก คนชรา สัตว์เลี้ยง), สถานศึกษา, สำนักงาน, โรงแรม, ตลาด และอาคารพาณิชยกรรมได้อีกด้วย

  • สีผังเมือง สีส้ม

พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ลดรอยต่อระหว่างพื้นที่ชานเมืองและเมืองชั้นใน เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเช่นเดียวกับพื้นที่สีเหลือง พร้อมกับใช้ในเชิงพาณิชย์ขนาดย่อมได้ เว้นแต่ไม่สามารถสร้างสถานสงเคราะห์สำหรับสัตว์เลี้ยงได้เนื่องจากเสียงที่อาจรบกวนชุมชน การสร้างอาคารต้องมีขนาดไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และต้องอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร แบ่งย่อยตามรหัสกำกับได้เป็น ย. 5  – ย. 7 โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ย. 5-1 ถึง ย. 5-37 รองรับการขยายตัวของประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองชั้นใน,  ย. 6-1 ถึง ย. 6-48 มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ ย. 5 อีกทั้งเป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมไปถึงนิคมอุตสาหกรรม ในขณะที่ ย. 7-1 ถึง ย. 7-30 เน้นรองรับการอยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในเช่นเดียวกัน แต่อยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

  • สีผังเมือง สีน้ำตาล

หนึ่งในโซนสีผังเมืองที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง จัดอยู่ในหมวดที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้หลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงการอยู่อาศัยในแนวตั้งอย่างอาคารชุดย่านใจกลางเมืองเพราะมีมูลค่าการซื้อขายสูง มีรหัสกำกับย่อยที่ระบุถึงประโยชน์การใช้พื้นที่ดังนี้ 

รหัส ย. 8-1 ถึง ย. 8-26 รองรับที่พักอาศัยในเขตตัวเมืองชั้นใน ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและรักษาทัศนียภาพโดยรอบ, รหัส ย. 9-1 ถึง ย. 9-30 อยู่ในเขตระบบขนส่งมวลชนและรองรับที่พักอาศัยในเขตตัวเมืองชั้นใน และ รหัส ย. 10-1 ถึง ย. 10-13 เป็นพื้นที่ช่วงรอยต่อกับที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นใจกลางเมืองที่มีความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจสูง อยู่ในเขตให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตที่พักอาศัยในตัวเมืองชั้นใน

  • สีผังเมือง สีน้ำตาลอ่อน

เรียกได้ว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ผังเมืองโซนนี้มีความแตกต่างจากสีน้ำตาลอย่างสิ้นเชิง ด้วยเพราะผังเมืองสีน้ำตาลอ่อนเป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ โดยจะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีรหัสกำกับย่อยคือ ศ. 1-1 ถึง ศ.1-6 เน้นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่ รหัส ศ. 2 เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์

  • สีผังเมือง สีม่วง

พื้นที่เขตอุตสาหกรรม ทั้งการผลิต ส่งออก และคลังเก็บสินค้า คือนิยามของสีผังเมืองโซนสีม่วง แบ่งออกเป็นรหัส อ.1 สำหรับอุตสาหกรรมที่มีมลพิษน้อย, อ. 2 เน้นอุตสาหกรรมการผลิต และ อ. 3 ถูกกำหนดให้เป็นสีเม็ดมะปราง ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับคลังสินค้าเพื่อการขนส่งทั่วภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมขนาดเล็กได้

  • สีผังเมือง สีน้ำเงิน

หรือที่ดินที่มีรหัสกำกับย่อย ส.(ตั้งแต่ ส.- 1 ถึง ส. – 74) คือประเภทที่ดินของหน่วยงานภาครัฐและราชการที่สร้างขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ฯลฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกเขตในกรุงเทพฯ รวมถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งนี้ พื้นที่บางแห่งของรัฐได้มีการให้สัมปทานเอกชนทำสัญญาเช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือโครงการที่อยู่อาศัยอย่างคอมโดมิเนียม

  • สีผังเมือง สีแดง

ที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูง มีจุดมุ่งหมายให้เป็นย่านการค้า ศูนย์กลางทางธุรกิจ ศูนย์เพื่อการนันทนาการและบริการ รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของที่ดิน และมีข้อห้ามประกอบกิจการ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม, สุสาน, คลังสินค้า, สถานกำจัดขยะ, สถานที่บรรจุเชื้อเพลิง, เพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เป็นต้น มีรหัสกำกับย่อย พ. (ตั้งแต่ พ.1-1 ถึง พ.5-7) 

  • สีผังเมือง สีเขียว

พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมและชนบท และถึงแม้จะเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรก็ยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นที่อยู่อาศัยได้เช่นกัน โดยแต่ละแปลงที่ดินต้องมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 ตารางวาขึ้นไป ซึ่งมีการแบ่งย่อยตามรหัสกำกับ คือ รหัส ก.4-1 ถึง ก.4-38 เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และรหัส ก.5-1 ถึง ก.5-13 เป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการให้บริการทางสังคม รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและเกษตรกรรมสำหรับชุมชนแถบชนบท  

  • สีผังเมือง สีขาวทแยงเขียว

เป็นตัวแทนพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และมีหน้าที่สำคัญคือการรองรับน้ำให้เมือง มาพร้อมรหัสกำกับย่อยและความหมายที่แตกต่างคือ รหัส ก.1-1 ถึง พ.1-16 เน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยหรือมีข้อจำกัดเรื่องการระบายน้ำ รหัส ก. 2-1 ถึง พ.2-13 ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่เกษตรกรรมของชนบท และรหัส ก. 3-1 ถึง พ.3-2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำเค็มและน้ำกร่อย   

ทั้งหมดนี้คือผังเมืองกรุงเทพฉบับล่าสุด (ฉบับปรับปรุงที่ 4) ที่ทางเรารวบรวมข้อมูลมาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับผังเมืองกรุงเทพฯ ความสำคัญของผังเมืองกรุงเทพ รวมถึงสีผังเมืองที่ถูกระบุเอาไว้ในผังเมืองกรุงเทพว่ามีความหมายและบ่งบอกถึงอะไร

อย่างไรก็ตาม ผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับใหม่นี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการร่าง และแม้จะจัดประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างรัดกุมและครอบคลุมที่สุด โดยคาดว่าจะประกาศใช้ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในปี 2568 แต่เราทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางผังเมืองกรุงเทพฯ ได้ด้วยการยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง หรือยื่นบนเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ส่วนใครที่กำลังตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดพร้อมอยู่ หรือมองหาทำเลธุรกิจในช่วงนี้ แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน ‘Check ผังเมือง กทม.’ ที่ช่วยให้มองเห็นเขตรอยต่อของการปรับผังพื้นที่สีผังเมืองต่างๆ และโอกาสน่าลงทุนในแวดวงอสังหาฯ ที่กำลังเดินทางมาถึงเร็วๆ นี้ได้อย่างชัดเจน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ

ภาครัฐฯ ออกนโยบายเอื้อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองปรับปรุงมาตรการ “ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม” สำหรับที่อยู่อาศัยปี 2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดังกล่าวข้างต้นช่วยจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Chain) ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิด การจ้างงาน การผลิต รวมถึงอาจก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็น การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ซึ่งมีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ Thailand Vision ในการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ที่มีเป้าหมายในการดึงดูดนักลงทุนและผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้มาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการปรับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการถือครองทรัพย์สิน ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ไปดำเนินการพิจารณา ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการซึ่งจะได้นำเสนอกลับมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/81559…
อยู่คอนโดก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แบบไม่ต้องแอบ เพราะออริจิ้นเราเข้าใจเหล่า Pet Lover จึงพัฒนาคอนโดสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้โดยเฉพาะ และยิ่งแฮปปี้กันแบบคูณสอง ทั้งน้องๆ และคนเลี้ยง กับไอเทมที่มาช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ให้การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดเป็นอะไรที่ง่ายยิ่งกว่าเดิม หรือจะไปไหนก็ไม่ต้องคอยห่วง เหล่าทาสเตรียมซื้อ 3 ไอเทมให้เจ้านายได้เลย ตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยง การทำความสะอาดอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสิ่งที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือการเป่าให้ขนของสัตว์เลี้ยงแห้งสนิท โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ขนยาว แต่การจะเป่าขนให้แห้งสนิทด้วยไดร์นั้นค่อนข้างใช้เวลานาน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย “ตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยง” ทำให้การเป่าขนสัตว์เลี้ยงง่ายขึ้นกว่าเดิม เพียงแค่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในตู้ จากนั้นกดทำงานตัวเครื่องก็จะเป่าขนอัตโนมัติได้ภายใน 30 – 45 นาที โดยที่เจ้าของไม่ต้องออกแรงแต่อย่างใด หุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่มาพร้อมกล้องคมชัด กล้องวงจรปิดสัตว์เลี้ยง ที่เป็นมากกว่าแค่กล้องธรรมดา มาในรูปแบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ มีล้อเคลื่อนที่ได้ และยังเล่นกับน้องหมา น้องแมวได้อีกด้วย สามารถเคลื่อนที่ได้ บังคับทิศทางได้ผ่านแอปพลิเคชัน มีลำโพง และไมโครโฟนในตัว ให้เจ้าของสามารถสื่อสารกับน้องๆ ได้ แม้ตัวจะอยู่ไกล แถมยังให้ขนมเป็นรางวัลให้กับน้องหมาน้องแมวได้อีกด้วย เป็นทั้งกล้องดูสัตว์เลี้ยง และเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับน้องๆ ระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่ได้ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวก สบาย ให้กับทาสหมา ทาสแมวที่ไม่ค่อยมีเวลา หรือไม่ค่อยได้อยู่บ้าน หมดกังวลเวลาน้องหิวได้เลย เพราะเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้เจ้าของมีความสะดวก สบาย ในการให้อาหารน้องแบบสุดๆ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไร หรือ ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัด ไม่สามารถพาน้องไปด้วยได้ เลี้ยงสัตว์ได้แบบสบายใจกับโครงการคอนโดพร้อมอยู่เลี้ยงสัตว์ได้จากออริจิ้น และคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้อีกหลายโครงการ สำหรับใครที่เป็นสาย Pet Lover ไม่ควรพลาด เพราะเราออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดรองรับไลฟ์สไตล์สำหรับคนเลี้ยงสัตว์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oriurl.com/y7t42tsy…
สร้างพื้นที่สีเขียวในห้องเรา ด้วยต้นไม้มงคล ทั้งเฮงทั้งสุขภาพดีไปพร้อม ๆ กัน นอกจากต้นไม้จะสร้างบรรยากาศและให้ความสวยงามสบายตาแล้ว ยังช่วยให้ห้องน่าอยู่มากยิ่งขึ้น แถมต้นไม้เหล่านี้ยังช่วยเราลดความเสี่ยงจากฝุ่นละอองเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติได้อีกด้วย ในการเลือกต้นไม้มาปลูกในห้องนั้นควรเลือกต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดเยอะ ช่วยฟอกอากาศได้ มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป และดูแลง่าย เราเลยขอแนะนำต้นไม้มงคล ที่ปลูกง่าย ดูแลง่ายในคอนโด เสริมฮวงจุ้ย พร้อมเพิ่มความสดชื่นภายในห้องคุณอีกด้วย จะมีต้นอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ต้นพลูด่าง ต้นพลูด่าง หากปลูกไว้ในห้องจะช่วยเพิ่มพูนบารมี เพิ่มพูนทรัพย์สิน ช่วยเพิ่มความสงบสุข และความราบรื่น ต้นพลูด่างมีประโยชน์ในเรื่องของการดูดสารพิษ ช่วยทำให้ห้องมีอากาศดีมากยิ่งขึ้น การดูแล : ต้นที่ปลูกในดินควรรดน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ส่วนต้นที่ปลูกในน้ำให้ละลายปุ๋ยใส่น้ำเดือนละ 2-3 ครั้ง ตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร ต้นเงินไหลมา ต้นเงินไหลมา ไม้เลื้อยที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ต้องมีไว้ในครอบครอง เพราะเชื่อว่าใครเป็นเจ้าของจะร่ำรวยเงินทอง มีเงินใช้ไม่ขาดมือ การดูแล : สามารถปลูกและดูแลได้ง่าย ปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำ เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก สามารถวางในร่มได้ ต้นวาสนา เหมาะสำหรับคนที่ทำกิจการค้าขาย เพราะเชื่อว่าถ้าปลูกจนสามารถทำให้ออกดอกได้ จะช่วยให้กิจการเจริญเติบโตขึ้นมาก หรือหากทำงานบริษัทก็จะได้เลื่อนขั้นไปตำแหน่งที่สูงขึ้น การดูแล : รดน้ำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ปลูกหรือตั้งกระถางไว้ในพื้นที่แสงแดดรำไร ต้นยางอินเดีย ต้นยางอินเดีย ช่วยส่งเสริมผู้อยู่อาศัย ช่วยเยียวยาจิตใจให้มีพลัง ช่วยเสริมความเป็นมงคลในการใช้ชีวิต และช่วยให้เจ้าของมีความสุขร่มเย็นอยู่เสมอ การดูแล : เหมาะสำหรับวางประดับในบ้าน เช่น ข้างประตู ริมหน้าต่าง หรือที่มีแสงสว่างแต่ไม่โดดแดดจัด โดยหมั่นรดน้ำ 2-3 วันต่อครั้ง ต้นลิ้นมังกร ต้นไม้มงคล ที่มีความสามารถสารพัดประโยชน์ เชื่อกันว่า ช่วยคุ้มครองและกำจัดภัยอันตรายต่างๆ และนำโชค เป็นต้นไม้ฟอกอากาศ เหมาะที่จะนำมาปลูกในช่วงนี้ที่มีภาวะฝุ่น PM 2.5 หนา จะช่วยให้อากาศในคอนโดบริสุทธิ์มากขึ้น การดูแล : รดน้ำวันเว้นวัน หรือ 3 วันครั้ง สำหรับใครที่กำลังของตกแต่งห้องสายมู ที่ช่วงเสริมเรื่องฮวงจุ้ย ทั้งเงินทอง โชคลาภ และความอยู่เย็นเป็นสุข สามารถเลือกต้นไม้มงคล 5 ต้นนี้มาตกแต่งห้องได้เลยค่ะ หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างจาก คอนโด Origin Vertical เพื่อเลือกตำแหน่งวางต้นไม้ก่อนได้เลยค่ะ…
จากชีวิตอันแสนเร่งรีบ เราต่างต้องหาจังหวะชีวิตของตัวเอง เพื่อพร้อมปรับตัวทุกสถานการณ์ ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน ‘ที่อยู่อาศัย’ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต่างต้องเลือกสรรให้เข้าตัวเองมากที่สุด และแน่นอนว่าหลายๆ คนก็เลือกคอนโด นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า คอนโด High Rise หรือคอนโดตึกสูงเป็นนิยมมาโดยตลอด ด้วยความสะดุดตา โดดเด่นด้วยตัวสถาปัตยกรรมและความสูงของตัวอาคารทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ด้วยคอนโด High Rise อยู่ในทำเลศักยภาพใจกลางเมือง หรือใกล้รถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ การเดินทางที่สะดวก และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำได้ไม่มีเบื่อ เสมือนทุกวันเป็นวันพักผ่อน Urbanscape ชมวิวเมืองได้ 360 องศา  1 ในเหตุผลที่หลาย ๆ คนเลือกซื้อคอนโดตึกสูง ก็คือวิวเมืองที่เราพบเจอในทุกวัน การได้นั่งมองท้องฟ้ากว้าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในทุกวันและแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ตัดกับอาคารสูงในเมือง ก็เป็นความสุขในรูปแบบหนึ่งของชาวคอนโดเช่นกัน High Ceiling ชั้นสูง ปลอดโปร่ง เป็นส่วนตัว ด้วยความสูงของตัวอาคารคอนโด High-Rise เช่นเคย ยิ่งห้องคอนโดของโครงการอยู่สูงมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสเห็นทัศนียภาพที่สวยงามจากวิวมุมสูงได้มากขึ้น ทั้งยังมีความเป็นส่วนตัว และปลอดโปร่ง ได้รับอากาศถ่ายเทจากกระแสลมโดยรอบได้ดี Living with Nature ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางพื้นที่สีเขียว โครงการคอนโด High Rise มีพื้นที่และขนาดโครงการค่อนข้างใหญ่ จึงมีพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติที่ผ่านการรังสรรค์มาเป็นอย่างดี ให้เราได้สูดอากาศทุกวัน Sky Facilities พักผ่อนพร้อมชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ คอนโด High Rise มีพื้นที่ส่วนกลางหลากหลายตอบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองได้สุดสายตา Fitness สายรักสุขภาพ Sky Bar จิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิว และยังมี Facilities อีกมากมายที่ตอบโจทย์ชาวคอนโด Sunrise & Sunset ชมวิวพระอาทิตย์ ท้้งตอนขึ้นและพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าตัดกับวิวเมืองได้อย่างเต็มสายตา ซึ่งสามารถชมได้ทั้งจากห้องของคุณ และพื้นที่ที่ส่วนกลางที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เลือกคอนโด High Rise กับความสูงที่คุณสัมผัสได้…
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูในฐานะผู้ทรงคุณค่าที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ด้านการบริหารงานและบริหารคนอย่างแท้จริง และนับเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567…
“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ร่วมลงนาม “CECI: Action for Sustainable Future” ผนึกกำลัง 37 องค์กรไทย นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่ความยั่งยืนตลอด Supply Chain เดินหน้าโปรเจกต์ Waste Management ในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการในเครือ พร้อมวางโรดแมป “ORIGIN GIVE” สร้างความยั่งยืนรอบด้าน ดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2044 นายธนพล สินธุยนต์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนขององค์กร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านงานออกแบบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Circular Economy In Construction Industry: CECI) ร่วมกับ 37 องค์กรชั้นนำของไทยจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทสถาปนิกและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และบริษัทผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง ภายในงาน CECI : Action for Sustainable Future ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างตลอดห่วงโซอุปทาน (Supply Chain) พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนไทย “เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่รอไม่ได้อีกต่อไป ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือการดูแลกระบวนการก่อสร้างของเราให้รบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งครั้งนี้เราได้ผนึกกำลังกับกลุ่มองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ปฏิบัติจริง เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายธนพล กล่าว ภายใต้ความร่วมมือ CECI ครั้งนี้ บริษัทได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาต่อยอดเป็นแนวทางบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ (Waste Management) ภายในพื้นที่ก่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ อาทิ กำหนดให้มีการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ และกำหนดให้มีการนำวัสดุก่อสร้างเหลือใช้มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยร่วมมือกับ Recycoex ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์รับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้เครือข่าย CECI มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยบริษัทจะนำร่องใช้กับโครงการคอนโดมิเนียมออริจิ้น เพลส บางนา (Origin Place Bangna) เป็นโครงการแรก และจะขยายสู่ทุกโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาในปี 2567 เป็นต้นไป นายธนพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยังวางโรดแมปขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ORIGIN GIVE” ซึ่งหนึ่งในพันธกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม คือการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบกระบวนการก่อสร้างในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เกิดการหมุนเวียนและนำไปใช้ซ้ำ เพื่อลดมลพิษและปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดก่อนออกสู่นอกพื้นที่โครงการ โดยมุ่งหวังให้ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2044 (พ.ศ. 2587) ซึ่งจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม ทั้งนี้ ความร่วมมือ CECI มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ผ่านพันธกิจ (Mission) หลัก 5 ข้อ ได้แก่ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Circular Economy ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2.ขยายเครือข่ายความร่วมมือของ CECI ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 3.ผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้ง Value Chain ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 4.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยนำแนวคิดเรื่องการออกแบบอย่างยั่งยืน Smart…