แชร์

ORI เข้าร่วมกิจกรรม Director Sharing หัวข้อ Role of Chairman in AGM

ORI เข้าร่วมกิจกรรม Director Sharing หัวข้อ Role of Chairman in AGM

ORI เข้าร่วมกิจกรรม Director Sharing หัวข้อ Role of Chairman in AGM

คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ และ คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมกิจกรรม Director Sharing 1/2016 ในหัวข้อ “Role of Chairman in AGM : ประธานกรรมการ ผู้นำการประชุม AGM ให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ร่วมกันกับ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คุณธีระ วิภูชนิน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ