แชร์

ORI ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น

ORI ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น

ORI ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น

คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (กลาง) ประธานกรรมการ ร่วมด้วยคุณพีระพงศ์ จรูญเอก (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ,พล.อ.อ.บุรีรัตน์  รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และคุณอารดา จรูญเอก  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 10 มี.ค.2559 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 11 มี.ค.2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พ.ค.2559

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความเรื่องราวที่น่าสนใจ