ธุรกิจด้านบริการ

บริการครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์

Primo Service Solution

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ ในธุรกิจการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร“

ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริหารงานนิติบุคคล,บริการแม่บ้าน, บริการจัดการห้องพัก, บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และแอปพลิเคชันงานบริการ

บริการของ Primo Service Solution

PROPERTY MANAGEMENT & SOLE AGENT

บริหารงานนิติบุคคล

WYDE INTERIOR

บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย

CONSTRUCTION & PROJECT MANAGEMENT

บริหารงานอสังหาริมทรัพย์

CLEANING SERVICES

บริการทำความสะอาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม Primo Service Solution