ยินดีต้อนรับ

นิสิต นักศึกษา
มาร่วมฝึกงานกับ ORIGIN

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 3- 4 และนักศึกษาชั้นปี 5 (สำหรับน้องๆ หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ระยะเวลาการฝึกงาน

 • 3 เดือน

ตำแหน่งเปิดรับ

 • Accounting Division
 • Business Development
 • Business Support Division
 • Corporate Marketing
 • Corporate Marketing Division
 • Corporate stategy Division
 • Corporate Strategy
 • Finance Division
 • Food and Beverage Division
 • Human Resources
 • Human Resources & Administration Division
 • Project Design
 • Project Managemen
 • Project Management Division
 • Project Marketing
 • Sales&Marketing
 • Site Enginieer
 • อื่น ๆ

ช่องทางการสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Facebook : Origin Careers
 • Instagram : Origin_youngcreator
 • TIKTOK : Origin_youngcreator
 • Line@ : @615siuqa

ช่วงเวลาการเปิดรับ

 • รอบที่ 1 ระหว่าง มกราคม ถึง มีนาคม

 • รอบที่ 2 ระหว่าง เมษายน ถึง มิถุนายน

 • รอบที่ 3 ระหว่าง กรกฎาคม ถึง กันยายน

 • รอบที่ 4 ระหว่าง ตุลาคม ถึง ธันวาคม