ORIGIN VERTICAL นำทีมรับรางวัล KKCC AWARD 2024 ธุรกิจที่สร้างศักยภาพ แก่เมืองขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ORIGIN VERTICAL นำทีมรับรางวัล KKCC AWARD 2024

คุณประเสริฐกุล เจริญทวีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารธุรกิจคอนโดมิเนียมบริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนบริษัท รับรางวัลธุรกิจที่สร้างศักยภาพ แก่เมืองขอนแก่นร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น KKCC AWARD 2024 งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยได้มีมติจัดทำรางวัล KKCC AWARD 2024 เพื่อยกย่องให้แก่ องค์กร ธุรกิจ บุคคล ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ และร่วมมือกับหอการค้าพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2023 ที่ผ่านมา บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการเปิดโครงการ “ดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น” และ ออริจิ้น เพลส ขอนแก่น กัลปพฤกษ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ภายในจังหวัดขอนแก่น มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โครงการ “ดิ ออริจิ้น […]