ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ทำกระทงจากโคนไอศกรีม” ณ โครงการ Kensington Sukhumvit-Thepharak

ภาพบรรยากาศลูกบ้านโครงการ Kensington Sukhumvit-Thepharak ร่วมสืบสานประเพณีไทยต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ด้วยการทำ Workshop “กระทงจากโคนไอศกรีม” ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำกระทงที่ช่วยรักษาน้ำและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ลูกบ้านทุกท่านต่างสนุกสนาน ได้ร่วมทำกิจกรรมอบอุ่นกับครอบครัว และดีไซน์กระทงของตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ล็อบบี้ B โครงการ Kensington Sukhumvit-Thepharak