ออริจิ้น ร่วมสมทบทุนในการสร้างหอพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสัพพัญญุตญาณวิมล”

คุณอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างหอพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสัพพัญญุตญาณวิมล” ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาประจำกรมอุตุนิยมวิทยาและเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธบริษัท โดยมี นายภูเวียง ประคำมินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา