ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Sukhumvit 105

3 (2)3 (2)
99
10 (1)10 (1)
1212
2424
S__19284121S__19284121
S__19284123S__19284123
S__19284128S__19284128
S__19284127S__19284127
S__104956128S__104956128
S__104956129S__104956129
บรรยากาศโครงการ 5-12-20_201218บรรยากาศโครงการ 5-12-20_201218

The Origin Sukhumvit 105

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%