ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Saphanmai

446749446749
446756446756
446767446767
864706864706
864710864710
S__6627333S__6627333
S__6987781S__6987781

The Origin Saphanmai

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%