ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Onnut

482160482160
482162482162
482164482164
482165482165
482167482167
19154241915424
S__1548322S__1548322
S__1548326S__1548326
S__1548341S__1548341

The Origin Onnut

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%