ความคืบหน้าโครงการ
The Origin Ladprao 15

S__28852259_1S__28852259_1
S__28852264S__28852264
S__28852272S__28852272
S__28852274S__28852274

The Origin Ladprao 15

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%