ความคืบหน้าโครงการ

LP111_15.05.66_230515_0LP111_15.05.66_230515_0
LP111_15.05.66_230515_1LP111_15.05.66_230515_1
LP111_15.05.66_230515_2LP111_15.05.66_230515_2
LP111_15.05.66_230515_3LP111_15.05.66_230515_3
LP111_15.05.66_230515_4LP111_15.05.66_230515_4
LP111_15.05.66_230515_5LP111_15.05.66_230515_5
LP111_15.05.66_230515_6LP111_15.05.66_230515_6
LP111_15.05.66_230515_7LP111_15.05.66_230515_7
LP111_15.05.66_230515_8LP111_15.05.66_230515_8
LP111_15.05.66_230515_9LP111_15.05.66_230515_9
LP111_15.05.66_230515_10LP111_15.05.66_230515_10

Origin Plug&Play Ladprao Interchange

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนเมษายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E