ความคืบหน้าโครงการ

309578309578
309579309579
25967552596755

The Origin E22 Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุดเดือนมิถุนายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E