ความคืบหน้าโครงการ

progress so kaset Nov66_1progress so kaset Nov66_1
progress so kaset Nov66_2progress so kaset Nov66_2
progress so kaset Nov66_3progress so kaset Nov66_3

So Origin Kaset interchange

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E