ความคืบหน้าโครงการ
Park Origin Ratchathewi

S__392200300S__392200300
S__392200302S__392200302
S__392232981S__392232981
S__392232984S__392232984
S__392232986S__392232986
S__392232987S__392232987
S__392232988S__392232988
S__392232990S__392232990
S__392232991S__392232991

Park Origin Ratchathewi

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%