ความคืบหน้าโครงการ

329096329096
327891327891
327890327890

Park Origin Chula Samyan

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมีนาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E