ความคืบหน้าโครงการ

Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_4Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_4
Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_1Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_1
Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_2Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_2
Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_3Progress Origin Plug&Play Sirindthorn May24_3

Origin Plug & Play Sirindthorn Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E