ความคืบหน้าโครงการ

Progress ram 103 Dec23_5Progress ram 103 Dec23_5
Progress ram 103 Dec23_4Progress ram 103 Dec23_4
Progress ram 103 Dec23_3Progress ram 103 Dec23_3
Progress ram 103 Dec23_2Progress ram 103 Dec23_2
Progress ram 103 Dec23_1Progress ram 103 Dec23_1

Origin Plug & play Ramkhamhaeng

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนธันวาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E