ความคืบหน้าโครงการ

Progress Origin Plug&Play Nonthgaburi Jun24_2Progress Origin Plug&Play Nonthgaburi Jun24_2
Progress Origin Plug&Play Nonthgaburi Jun24_1Progress Origin Plug&Play Nonthgaburi Jun24_1

Origin Plug & Play Nonthaburi Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E