ความคืบหน้าโครงการ

progress pp non Nov66_1progress pp non Nov66_1
progress pp non Nov66_2progress pp non Nov66_2
progress pp non Nov66_3progress pp non Nov66_3
progress pp non Nov66_4progress pp non Nov66_4

Origin Plug & Play Nonthaburi Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E