ความคืบหน้าโครงการ

Progress Origin Play Sri Udom May24_1Progress Origin Play Sri Udom May24_1
Progress Origin Play Sri Udom May24_2Progress Origin Play Sri Udom May24_2
Progress Origin Play Sri Udom May24_3Progress Origin Play Sri Udom May24_3
Progress Origin Play Sri Udom May24_4Progress Origin Play Sri Udom May24_4

Origin Play Sri Udom Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E