ความคืบหน้าโครงการ

progress sri udom Nov66_1progress sri udom Nov66_1
progress sri udom Nov66_2progress sri udom Nov66_2
progress sri udom Nov66_3progress sri udom Nov66_3

Origin Play Sri Udom Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E