ความคืบหน้าโครงการ

Progress Origin Play Bangkhunnon May24_1Progress Origin Play Bangkhunnon May24_1
Progress Origin Play Bangkhunnon May24_2Progress Origin Play Bangkhunnon May24_2
Progress Origin Play Bangkhunnon May24_3Progress Origin Play Bangkhunnon May24_3
Progress Origin Play Bangkhunnon May24_4Progress Origin Play Bangkhunnon May24_4

Origin Play Bangkhunnon Triple Station

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E