ความคืบหน้าโครงการ
Notting Hill Rayong

S__3350555(1)S__3350555(1)
S__56410244S__56410244

Notting Hill Rayong

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%