ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

S__114319641(1)S__114319641(1)
S__114319642(1)S__114319642(1)
S__114319643(1)S__114319643(1)
17014591701459
17014471701447
17014451701445
17010591701059
445934445934

Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนมิถุนายน

0%

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%