ความคืบหน้าโครงการ

progress knb rama4 Nov66_1progress knb rama4 Nov66_1
progress knb rama4 Nov66_2progress knb rama4 Nov66_2
progress knb rama4 Nov66_3progress knb rama4 Nov66_3
progress knb rama4 Nov66_4progress knb rama4 Nov66_4
progress knb rama4 Nov66_5progress knb rama4 Nov66_5

KnightsBridge Space Sukhumvit-Rama4

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤศจิกายน

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E