ความคืบหน้าโครงการ

Progress Knightsbridge Rama4 May24_1Progress Knightsbridge Rama4 May24_1
Progress Knightsbridge Rama4 May24_2Progress Knightsbridge Rama4 May24_2
Progress Knightsbridge Rama4 May24_3Progress Knightsbridge Rama4 May24_3
Progress Knightsbridge Rama4 May24_4Progress Knightsbridge Rama4 May24_4

KnightsBridge Space Sukhumvit-Rama4

สถานะก่อสร้าง อัพเดทล่าสุด เดือนพฤษภาคม

0%

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E