ความคืบหน้าโครงการ
Knightsbridge Space Ratchayothin

342938342938
770231770231
770229770229
770233770233
770230770230
S__23904384S__23904384
S__23904394_0S__23904394_0
S__23904388_0S__23904388_0

Knightsbridge Space Ratchayothin

– ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว
– ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

0%
งานโครงสร้าง
0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร M&E
0%